ami kosto pete valobashi, tai tmr kache chute ashi